Výzkum a Vývoj

Tým TREELIUM udělal v průběhu posledních let spousty výzkumů a experimentů v oboru energie a úprava vody.

Tato činnost nám umožnila vyvíjet produkty, které teď TREELIUM má na trhu a ukazuje, jak důležitou součástí strategie této společnosti je.

TREELIUM i přesto že navrhuje inovativní řešení, neustále investuje do výzkumu a vývoje, jak prostřednictvím lidských a hospodářských zdrojů najít nové oblasti použití stávajících produktů a vývoj nových pro budoucnost.