Technologická řešení pro energii a vodu

Společnost TREELIUM navrhuje aplikovatelná technologická řešení se zvláštním ohledem na dva sektory: sektor energie a sektor úpravy vody a kapalin.

Jaké technologie nabízíme?

ENERGIE

V sektoru energie vyrábíme systémy pro efektivní využití energií, které jsou schopny převádět tepelnou energii jednoho zdroje o nižší teplotě na zdroj o teplotě vyšší a naopak. Využíváme různé zdroje energie a princip termodynamiky.

VODA

V oboru úpraven vody vyrábíme taková zařízení, která za pomoci principu ultrazvukové hydrodynamiky zlepšují fyzikální vlastnosti vody a zároveň zajišťují její vyšší kvalitu a vysoký stupeň dekontaminace. Všechna zařízení jsou pasivní mechanické povahy a nevyžadují žádné elektrické napájení.

Všechny systémy i zařízení si společnost TREELIUM nechala patentovat, protože jsou výsledkem mnoha let jejích výzkumů a vývoje na poli nových technologií aplikovaných na tyto dva uvedené obory.