Prodejci

Společnost TREELIUM propaguje a distribuuje svoje výrobky pouze prostřednictvím autorizovaných prodejců, kteří byli předem v tomto podniku specificky vyškoleni. Tento postup zaručuje finálnímu klientovi během prezentace a prodeje výrobků odbornost a transparentnost.

Společnost TREELIUM kromě toho provádí u vlastních instalatérů kontroly vybraných vzorků, aby si ověřila úroveň kvality instalace a údržby prodaných artiklů.VÝHRADNÍ

Level 3 s.r.o.

Ferienčíkova 18, 811 08 Bratislava
IČ: 36804916 - tibor@markpeterson.eu - nu.tel. +421907598915