Partneři

Spolupráce společnosti TREELIUM s dalšími podniky, jak vědecko-technickými, tak obchodními, představuje velmi cenný zdroj vzájemných výhod, od výrobních dohod až po účast na výzkumných a vývojových projektech, a to jak v občanské, tak v průmyslové oblasti.

Zde vyjmenované činnosti a hodnoty těchto partnerů jsou v souladu s filozofií a etikou společnosti TREELIUM a nabízejí důležitý přínos k dosažení celé řady cílů, které si společnost na své cestě vytyčila.