Retailers

TREELIUM популяризира и разпространява своите продукти само чрез оторизирани търговски представители, които предварително са преминали през специфично фирмено обучение. Това гарантира на крайния клиент на компанията прозрачност и професионализъм на презентацията и продажбата на нейните продукти.

TREELIUM освен това провежда произволни проверки на монтажниците си, за да удостовери нивото на качество на монтажа и поддръжката на продаваните продукти.ЕКСКЛУЗИВНО

TO.RO. International s.r.o.

Štúrova 13, 360 04 Karlovy Vary
IČ: 64578232, IVA: CZ64578232 - nu.tel. +420602725210