Търговски Представители

TREELIUM популяризира и разпространява своите продукти само чрез оторизирани търговски представители, които предварително са преминали през специфично фирмено обучение. Това гарантира на крайния клиент на компанията прозрачност и професионализъм на презентацията и продажбата на нейните продукти.

TREELIUM освен това провежда произволни проверки на монтажниците си, за да удостовери нивото на качество на монтажа и поддръжката на продаваните продукти.ЕКСКЛУЗИВНО

Level 3 s.r.o.

Ferienčíkova 18, 811 08 Bratislava
IČ: 36804916 - tibor@markpeterson.eu - nu.tel. +421907598915