Технологични решения за вода и енергия

TREELIUM предлага технологични решения, които са изключително приложими в два сектора: единият свързан с енергията, а другият с обработката на вода и флуиди.

Какви технологии предлагаме ние?

ЕНЕРГИЯ

В енергийния сектор ние произвеждаме системи за подобряване на енергийната ефективност, които са способни да пренасят топлинната енергия от по-хладен източник към по-топъл източник и обратно, като се използват различни енергийни източници и се експлоатират принципите на термодинамиката.

ВОДА

В сектора за обработка на водата ние произвеждаме устройства, които чрез ултразвуков хидродинамичен принцип подобряват физическите характеристики на водата, като по този начин гарантират по-добро качество и високо ниво на обеззаразяване. Устройствата са от пасивно механично естество и не изискват захранване с електрическа енергия.

Всички системи и устройства са патентовани от TREELIUM и са резултат от многогодишни изследвания и разработки в областта на новите технологии, използвани в тези два сектора.