Партньори

Търговските и технико-научните сътрудничества на TREELIUM с други компании представляват ценен ресурс с взаимни предимства, които варират от производствени начинания до съвместно участие в проекти за Изследване и Разработка, едновременно в индустриален и обществен контекст.

Активностите и основните ценности на посочените по-долу партньори са в унисон с философията и принципите, избрани от TREELIUM, които допринасят съществено за достигането на множество цели, към които се стреми самата компания.