Изследвания и Разработки

В последните години, екипът, довел до създаването на TREELIUM, е провел безброй изследвания и експерименти в областта на енергията и обработката на водата.

Тези усилия позволиха разработката на продукти, които сега TREELIUM представя на пазара, демонстрирайки каква важна част от стратегията на компанията са изследванията.
Въпреки, че предлага вече много иновативни идеи, TREELIUM продължава да инвестира в изследвания и разработки едновременно с човешки и финансови ресурси, за да открие нови области на приложение на техните съществуващи продукти и да разработи нови за в бъдеще.