За Нас

TREELIUM е швейцарска компания, родена от бизнес идеята на една група, която работи в световен мащаб от много години в сферата на търговията със сурови материали и индустриални продукти.

С нарастването на осведомеността на групата за новите технологии, насочени към предизвикателствата на заобикалящата ни среда, се създаде екип от експерти, способни да разработват иновативни продукти, като резултат от многогодишни изследвания и разработки в областта на възобновяемите енергии и хидродинамичната физика, приложени в индустриални и обществени процеси.

Мисията на TREELIUM е да увеличи продуктивността чрез оптимизиране на процесите, намалявайки потреблението и защитавайки околната среда.
TREELIUM се утвърди като идеалния партньор в доставката на системи и приложения в един глобален пазар, където постоянните технологични иновации са основата на едно устойчиво икономическо развитие.