Вода

Устройствата, проектирани от TREELIUM работят на принципа на ултразвуковата хидродинамика и се различават в зависимост от особеностите на приложение.